altahrir, news of Islam, Muslims, Arab Spring and special Palestine

A site of KhamakarPress ©

Archive for the ‘Redactie’ Category

Palestinian memory is being wiped out by fabricating history

leave a comment »

By Ramona Wadi

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) stands next to the flag-draped coffin of former Israeli President Shimon Peres, as he lies in state at the Knesset plaza, the Israeli parliament, in Jerusalem September 29, 2016. REUTERS/Amir Cohen

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) stands next to the flag-draped coffin of former Israeli President Shimon Peres, as he lies in state at the Knesset plaza, the Israeli parliament, in Jerusalem September 29, 2016

Fabricating history has become imperative across Israeli society to enforce the colonial narrative. The death of Shimon Peres has served as fuel for a debate that shouldn’t exist, given that Palestinian narratives about displacement and massacres are supported by historical evidence. Departing from MK Ayman Odeh’s reaction to Peres’s funeral, which was attended by Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, a recent op-ed in YNet News declared: “Instead of serious research aimed at finding the truth, the world now sees reality through different stories, with each community, group, people and country having its own.” Memory has been deemed to be “the disease of narrative thinking.”

While not obliterating the Nakba, the op-ed has shifted the historical knowledge of early Zionist colonisation to a later date without acknowledging the existence of Israel as a colonial entity. By 1948, the colonisation of Palestinian territory was not simply a hypothetical scenario, but a very real experience for hundreds of thousands of Palestinians. It must be added that the international community’s scheming on behalf of Israel in this regard has even corrupted the chance to refer to Israel as a colonial entity, something which would challenge the foundations of Israel’s fabricated history.

Apart from a divisive approach that separates Palestinians living in Israel from Palestinians elsewhere, be it in the diaspora or the occupied West Bank, Jerusalem and Gaza, the condescending attitude that Palestinians have had their future decided for them decades ago is an insult to their tenacity about land and memory; this is something that they share with the struggles of other indigenous peoples. It also reinforces a false requirement for compromise by feigning abhorrence at such condescension. The repetitive history is not down to Palestinian responsibility but Israel’s adherence to the original Zionist plan for “Greater Israel”. Palestinians have a duty to resist occupation because of the fabricated history forced upon them by Zionist colonialism and the international community.

To dismiss memory as a mere collection of different stories is degrading and dangerous. If Palestine was left untarnished, memory would have taken a different course and its expression would not be debated within the context of a coloniser attempting to sabotage the remaining vestige of Palestinian authenticity. Memory is not a mere reflection of nostalgia; it is abundant and alive precisely because of its ties with actual events which, in turn, evolve into a narrative.

Hence, the notion of memory narratives as “different stories” is misleading, deliberately so. A story can be interpreted as anything while memory narratives are an expression combining history and an experience of that history. The parameters of narratives are vast due to the inclusion of memory, yet can still be channelled and analysed precisely due to historical facts which can be verified.

Zionism, however, has sought to dictate to Palestinians how their memory and narratives should evolve and how they should be interpreted. It is documented how the colonial state embarked upon shaping its own history through education and academia in order to garner legitimacy at an international level. Distortion has already occurred through colonisation; it is the disappearance of Palestinian memory that Israel is seeking to achieve, along with the disappearance of the people themselves.

(Source / 14.10.2016)

Written by altahrir

October 14, 2016 at 10:28 am

Posted in Ramona Wadi

Tagged with

Women’s Boat to Gaza bedreigd

leave a comment »

By Engelbert Luitsz                     ©                (www.alexandrina.nl/?p=4463)

Het genie van het zionistische discours zit hem in het vermogen het Palestijnse verzet tegen hun onteigening als Palestijnse agressie af te schilderen en de zionistische ijver om met geweld hun revolutionaire status quo af te dwingen als joodse zelfverdediging.

Walid Khalidi

womensboatgaza021016

De positie van het schip de Zaytouna-Oliva vanmorgen.

Opnieuw zullen twee schepen proberen de belegerde Gazastrook te bereiken om internationale aandacht te vragen voor de humanitaire ramp die zich daar voltrekt. Deze keer gaat het om een initiatief van uitsluitend vrouwen. De Zaytouna-Oliva en de Amal-Hope II zullen echter net als vorige pogingen niet hoeven te rekenen op enige medewerking vanuit Israël.

In 2010 voeren zes schepen richting de Gazastrook met meer dan 600 opvarenden uit 37 landen. Onder hen bevonden zich de bekende Zweedse schrijver Henning Mankell, nobelprijswinnares Mairead Corrigan uit Noord-Ierland en de Nederlandse antropologe Anne de Jong. Het schip de Mavi Marmara werd in het holst van de nacht geënterd door Israëlische militairen met speedboten en helikopters (in internationale wateren!). Daarbij werden negen activisten ter plekke vermoord, een tiende zou een paar jaar later alsnog bezwijken aan zijn verwondingen, en er vielen tientallen gewonden.

In 2015 probeerde een viertal schepen het opnieuw. Drie maakten rechtsomkeert toen de Israëlische marine in actie kwam, maar de onder Zweedse vlag varende Marianne werd naar een Israëlische haven geloodst, waarna de opvarenden werden vastgenomen. Dit gebeurde een jaar na de enorme verwoesting die Israël in de Gazastrook had aangericht, maar ook nu werd humanitaire hulp geweigerd door de bezetter. De Marianne was geen vrachtschip, het had een beperkte lading die voornamelijk bestond uit zonnepanelen en medische hulpgoederen.

wbg_logo_800

Women’s Boat to Gaza

The Palestinian Information Center (PIC) schrijft dat het Israëlische dagblad Maariv melding maakt van instructies aan de Israëlische marine om de twee schepen die nu onderweg zijn te onderscheppen en de opvarenden te arresteren. Die zouden pas worden vrijgelaten na het ondertekenen van een verklaring waarin ze beloven nooit meer terug te komen.

Het is een selecte groep deze keer, maar wel een die alleen al door de diversiteit een statement maakt. Velen van hen komen uit een land met een eigen geschiedenis vanbezetting of kolonialisme, zoals Noord-Ierland, Zuid-Afrika, Algerije, Australië en Nieuw-Zeeland.

Natuurlijk zal men proberen, net als bij vorige gelegenheden, het voor te stellen alsof deze actie tegen het land Israël gericht is, dat ze terreur verheerlijkt en dat er veel ergere dingen gebeuren in de wereld. Maar waar we stiekem op hopen is dat er nu eindelijk eens massaal door de joodse bevolking van Israël wordt geprotesteerd tegen de waanzin om deze mensen tegen te houden en daarmee de bevolking van de Gazastrook en de westerse wereld nog meer te vernederen.

Ik heb er alleen geen vertrouwen in dat dat ook kan gaan gebeuren. Wanneer bloedbaden onder Palestijnse burgers door meer dan 90% van de bevolking worden toegejuicht lijkt het tij niet meer te keren. Decennia van indoctrinatie hebben een gevaarlijke slachtoffercultuur gecreëerd, waarmee in principe elke misdaad kan worden goedgepraat. De Israëlische historica Idith Zertal merkte al eens op dat de talloze herdenkingen in Israël in feite een vorm van geheugenverlies zijn: “Ze gaan namelijk niet om het herinneren, maar om het bewerkstelligen van een politiek effect.” Alleen zo kan hulp aan de slachtoffers van Israëlische agressie worden voorgesteld als een aanval op Israël of zelfs op “de joden”.

Een van de schaarse roependen in de woestijn van het Beloofde Land, Gideon Levy, is niet bang de waarheid te zeggen, ook niet naar aanleiding van de dode en nu ten onrechte bejubelde Shimon Peres: “De hele wereld is tegen ons? Onzin! Het is Israël dat tegen de wereld is.” Die “antisemitische en Israël-hatende wereld die wij zelf hebben verzonnen.” Levy past daarmee in het rijtje critici van het zionisme waartoe ook Hannah Arendt behoorde. Toen zij door de joodse geleerde Gershom Scholem om die reden scherp werd aangevallen vanwege haar gebrek aan Ahabath Israel – “liefde voor het joodse volk”- was haar duidelijke antwoord dat zij nooit liefde voelde voor een collectief, niet voor Duitsers, niet voor joden, niet voor de arbeidersklasse – zij hield alleen van mensen.

En dat zal men in Israël ooit moeten gaan begrijpen, net als de joden in de “diaspora” die door Israël worden gegijzeld zullen moeten begrijpen dat kritiek is terug te voeren op door het zionisme aangericht menselijk leed, niet op abstracte religieus-politieke concepten. De missie van de Women’s Boat to Gaza is juist om de aandacht te vestigen op al die individuen die lijden in wat vaak eufemistisch de grootste openluchtgevangenis ter wereld wordt genoemd. Het zijn de gezichten van de kinderen, de vaders en moeders, de vissers, de boeren, de herders, de studenten en de arbeiders waarop het ongeloof na 70 jaar nog niet is verdwenen, die een nachtmerrie vormen voor de zionistische propaganda. Het gaat om mensen, niet om een “volk”, zo’n administratief gegeven dat een machiavellistische boekhouder onopgemerkt kan laten verdwijnen uit het grootboek der geschiedenis.

Written by altahrir

October 3, 2016 at 10:26 am

Posted in Engelbert Luitsz

Tagged with

Why I’ll vote for the Jewish candidate in US presidential election?

with one comment

By Jamal Kanj

Jamal Kanj

Let me start off with a confession: I didn’t get it right when I speculated the Republican Party would not nominate Donald Trump for US president. I argued in an earlier column that if they did, the narcissistic Trump would most likely run as an independent candidate.

I had posited, or hoped in such scenario Bernie Sanders would do the same and run against the Democratic Party establishment’s nominee. The Republican leadership however, chose Party unity over what was best for America. And Sanders folded under the Democratic Party for the obvious reasons.  

Four major candidates running for the final election could have signaled an end to the absolute two-party reign over US politics since 1792.  The governing duopoly has made American election process lengthy, expensive and stale, unlike the shorter, less costly and the much more dynamic European elections.

Today, American voters are left to choose between the lesser of two evils. The disapproval rating of Clinton and Trump hovers around 60%.  Possibly for the first time in American history, the new White House resident will be the least disliked of the two party picks.

In 2000, electorates were faced with similar quandary. They had to choose between George W Bush/Dick Cheney or Al Gore/Joe Lieberman tickets. Else, cast their votes for the alternative that had little or no chance of winning.

Three years later, it became very clear that “evils” flock together. To make the case for war, Bush’s greatest asset in US Senate was none other than Gore’s running mate, Lieberman. The Democratic vice presidential candidate who ran against the “evil” Republican, was the most faithful warrior in Bush’s loyal “evil” army in US Senate.

Hilary Clinton wasn’t far behind Lieberman. With her eyes on the White House, she proved to be an opportunist, voting to the sentiment of the majority of Americans who at the time supported the war. Leadership is front of the wagon, not behind it; Clinton failed her biggest leadership test.

Experience aside, Clinton and Trump are not much different: She’s wicked in politics, he’s evil in business. She supported unjust wars. He exploited workers and bankrupted businesses.

That’s why in 2016, I refuse to vote for the lesser evil and have decided to cast my vote next November for the Jewish US presidential candidate.

Jill Stein refuses to sell her soul to “evil doers” and financiers of US elections. She speaks for millions of students who are overburdened by bank loans. Her Green Party platform advocates living wages for hard working Americans. She stood up to American Zionist financiers of the two-party system: Shedlon Adelson supporting Trump and Haim Saban backing Clinton.

Heads or tails, Zionist financiers can always count on a winner in the White House.

Stein is the only candidate with the courage to tell Israeli leaders that US taxpayers’ money will be contingent on peace talk. Unlike current and previous presidents, Stein promised to withhold U.S. financial aid if Israeli continues flaunting American human rights values.

In an interview with the Israeli Newspaper Haartz, Stein warned Israel, “Home demolitions, occupation, assassination, apartheid…” against Palestinians wouldn’t be tolerated in her administration.

Despite my dissatisfaction with Barak Obama’s presidency especially on the Palestine question. The truth to be said however, Obama broke the mold of the Party establishment candidate. He rattled the status quo and won. He had created more than 14 million jobs since February 2010 and 20 million new Americans have gained health insurance coverage under his Affordable Care Act.

On the International front, he ended most of Bush and the Zioncon’s wars.  He ended America’s last cold war relic and established relationship with Cuba. And to a lesser extent, he stood up to the hubris Israeli rightwing prime minister and the powerful Israeli lobby in Washington. Even though, last week he cowered and agreed to grant Israel $38 billion of US taxpayers’ money in next ten years, the largest set-aside entitlement foreign aid package ever.

Still, optimistic as it maybe, but I’m hoping Obama will garner the audacity before he leaves office and proclaim an enforceable peace framework and to recognize Palestine.

Back to US election, it could be rationally argued that if it wasn’t for eight miserable years under Bush, American voters might not have taken a chance on someone, like Obama from outside the Party establishment.

The worst that could happen in November is electing the less experienced evil. Unfortunately, Americans would most likely suffer as a result. But hopefully short pain, long term gain. The bigger the evil in the White House, the better the chance is for no evil next election’s round.

American should vote for the greater good, not the lesser evil.

* Mr Kanj (www.jamalkanj.com) writes regular newspaper column and publishes on several websites on Arab world issues. He is the author of “Children of Catastrophe,” Journey from a Palestinian Refugee Camp to America. A version of this article was first published by the Gulf Daily News newspaper.

 

Written by altahrir

September 26, 2016 at 6:28 pm

Posted in Jamal Kanj

Tagged with

PalMed: Israeli force-feeding law incitement to murder

leave a comment »

BRUSSELS, (PIC)– The Assembly of Palestinian doctors in Europe (PalMed) warned on Wednesday of the serious upshots of an Israeli bill to force-feed Palestinian hunger-striking detainees, saying the law amounts to a legitimization of murder. PalMed Chairman, Dr. Mondher Rajab, slammed the Israeli force-feeding law, dubbing it a barefaced incitement to the murder of Palestinian hunger-strikers in Israeli jails and a call to torture. PalMed charged that the force-feeding law flagrantly violates the World Medical Association’s Declaration of Malta 1991 which states, “forcible feeding is never ethically acceptable.” The Assembly also said that feeding induced by threats or coercion is inhumane and that it violates the 1975 World Medical Association Declaration of Tokyo which explicitly states that force-feeding is a crime and a form of torture. The statement also pointed to the serious health complications of this cruel measure on the prisoners’ health; as it is very painful and it may lead to death as what actually happened with a number of Palestinian prisoners. In earlier statements, the Assembly called on international health institutions, and human rights organizations, including the United Nations, the Red Cross, and Doctors Without Borders, to immediately condemn the Israeli decision and pressure the occupation government to cancel it, improve the prisoners’ detention conditions, and allow doctors’ visits to check on the prisoners’ health status. The Supreme Court of Israel on Sunday ruled to allow for the force-feeding of Palestinian prisoners who are on hunger strike after a panel of judges rejected a petition which called to cancel the force-feeding bill. The Knesset voted the “force-feed” bill into law in July 2015, with 46 MKs voting in favor and 40 voting against.  The ruling upheld a 2015 law to allow force-feeding as constitutional, despite a range of objections by human rights organizations. Hunger strikes have become a high profile means by which Palestinians can peacefully resist their capture and arbitrary detainment by Israeli authorities.   There are currently three Palestinians – detained without charge – in Israeli prisons who are on hunger strike one of whom, Al-Qadi, 25, slipped into a coma last week.

(Source / 14.09.2016)

Written by altahrir

September 14, 2016 at 4:39 pm

Posted in Zorg / Health

Tagged with ,

Egyptian MP: Women must undergo FGM to control men’s desires

leave a comment »

egyptian-woman-crying

Egypt recently passed a bill to toughen the punishment for anyone found practicing FGM. [File photo]

Women must undergo female genital mutilation (FGM) to help curb men’s “sexual weakness”, an Egyptian MP said.

Elhamy Agina added that the procedure would reduce women’s “sexual appetites”.

Illegal in Egypt since 2008, Agina said banning FGM would only work if Egypt had “strong men” who were able to control their desires.

“We are a population whose men suffer from sexual weakness, which is evident because Egypt is among the biggest consumers of sexual stimulants that only the weak will consume.”

“If we stop [female genital mutilation], we will need strong men and we don’t have men of that sort.”

Nine out of 10 Egyptian women between the ages 15 to 49 have undergone FGM, according to the 2015 Egyptians Health Issues Survey.

Egypt recently passed a bill to toughen the punishment for anyone found practicing FGM.

(Source / 10.09.2016)

Written by altahrir

September 10, 2016 at 1:33 pm

Posted in Zorg / Health

Tagged with ,

Ahmad Dawabsha taken to hospital after health deteriorates

leave a comment »

Ahmad Dawabsha

NABLUS (Ma’an) — Ahmad Dawabsha, the five-year-old sole survivor of an arson attack in the village of Duma in the occupied West Bank district of Nablus last year, was taken to Israel’s Tel Hashomer hospital Wednesday night after his health deteriorated.Naser Dawabsha, a member of the family, told Ma’an that the “child’s health has severely deteriorated,” adding that Ahmad has suffered from “constant vomiting and an increase in body temperature.”Naser said that medical tests were done on Ahmad and he would remain in the hospital until his health condition stabilized.Ahmad was officially released from the hospital last month, returning for weekly checkups and additional surgeries expected over the coming months, most of them plastic surgeries to help reconstruct parts of his body and face which were severely burned in the attack.The young boy was severely injured in the high-profile attack which took place in the town of Duma in the Nablus district in July 2015, and has undergone a series of complex surgeries since.Two Israelis were indicted for murder for the arson in January, five months after suspects belonging to a Jewish terror organization set the home of the Dawabsha family ablaze, burning 18-month-old Ali to death.The infant’s parents, Riham and Saad, later died from severe burns, leaving then four-year-old Ahmad Dawabsha the only surviving member of the family.According to rights group Yesh Din, over 85 percent of investigations into violence committed by Israeli settlers against Palestinians are closed without indictments and only 1.9 percent of complaints submitted by Palestinians against Israeli settler attacks result in a conviction.Attacks by settlers are often carried out under the armed protection of Israeli forces, who rarely make efforts to protect Palestinians from such attacks.An upwards of 500,000 Israelis live in Jewish-only settlements across occupied East Jerusalem and the West Bank in violation of international law, with recent announcements of settlement expansion provoking condemnation from the international community.According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, there were a total of 221 reported settler attacks against Palestinians and their properties in the West Bank and occupied East Jerusalem in 2015.

(Source / 11.08.2016)

Written by altahrir

August 11, 2016 at 7:41 pm

Posted in Zorg / Health

Tagged with ,

Lydda en Lidice

leave a comment »

By Engelbert Luitsz             ©          (www.alexandrina.nl/?p=2670)

Artikel van October 19, 2013

lidice3

Ruïnes van Lidice, 1942

Lidice, een Tsjechisch dorp, werd in 1942 door de nazi’s volledig verwoest. De meeste mannen werden ter plekke doodgeschoten, de overigen, inclusief vrouwen en kinderen, werden op transport gezet naar Chelmno en Ravenbruck, waar ze werden vergast of door uitputting om het leven kwamen. Het dorp werd met behulp van bulldozers met de grond gelijk gemaakt. Een Duitse soldaat maakte er een – stomme – film van en mede om die reden werd Lidice apart opgenomen tijdens de Processen van Neurenberg. Het werd een symbool van het kwaad dat de nazi’s hadden aangericht.

Het ging uiteindelijk om “slechts” een paar honderd mensen en een vernietigd dorp, maar we zien wel vaker dat juist het kleinschalige leed meer impact heeft dan het hele grote dat niet te beseffen is. Iedereen kan zich nog wel identificeren met de bevolking van een klein dorpje. In de nacht van 8 op 9 april 1948, dus ruim een maand vóór het uitroepen van de staat Israël, vond het bloedbad van Deir Yassin plaats, waarbij tussen de 125 en 200 mensen werden vermoord. Deze gebeurtenis heeft geleid tot een reactievan onder anderen Albert Einstein en Hannah Arendt in The New York Times. Een groot aantal prominente joden beschuldigde de Partij van de Vrijheid van Menachem Begin (later premier van Israël en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede!) van fascistische praktijken. Ook hier ging het om een relatief kleine gebeurtenis in het licht van de etnische zuiveringen die gaande waren, maar de symbolische waarde was enorm.

Lydda_1948

Ruïnes van Lydda, 1948

De stad Lydda (tegenwoordig Lod) ligt niet ver van Tel Aviv. Gedurende 1948, toen Israël het ene dorp na het andere zuiverde van Palestijnse inwoners, vluchtten veel Palestijnen naar Lydda. Er waren op een gegeven moment zo’n 50.000 inwoners. Deze mensen werden op last van het Israëlische leger uit de stad verjaagd, slechts enkele honderden Palestijnen bleven achter. De vluchtelingen die in Lydda bescherming hadden gezocht moesten op de heetste dag van het jaar 17 kilometer lopen naar de frontlinie, daarbij kwamen honderden mensen door uitputting en uitdroging om het leven. Daarna werd de stad geplunderd door het Israëlische leger. De achtergebleven Palestijnen werden uit hun huizen verjaagd en de stad werd snel ingenomen door joodse immigranten.

Lydda is onderdeel van wat de Palestijnen de Nakba noemen, hun catastrofe. De Israëlische regering probeert de Nakba kost wat kost buiten de aandacht van het publiek te houden, onder andere door een verbod op onderwijs over de Nakba en door het aannemen van een speciale Nakba-wet, die herdenkingen probeert te blokkeren door middel van sancties. Het zal geen verbazing wekken dat juist door die maatregel de Nakba extra aandacht kreeg, iets wat bekend staat als het Streisandeffect.

Een artikel (fragment hier) van Ari Shavit in The New Yorker over Lydda riep dan ook gemengde gevoelens op. Shavit komt daarin tot de conclusie dat de gebeurtenissen in Lydda de kern vormen van het zionistische project. “Als het zionisme moest bestaan, kon Lydda niet bestaan. Als Lydda moest bestaan, kon het zionisme niet bestaan.” Sharit lijkt hier erg op de historicus Benny Morris, die als onvolprezen archivaris de misdaden van het zionisme in kaart heeft gebracht, maar die misdaden tegelijkertijd als een noodzakelijk kwaad ziet. Het zionisme en de joodse staat staan kennelijk boven de morele overwegingen die een normaal mens heeft. De immer scherpe journalist Yossi Gurvitz noemde Shavit al eens “de laatste kolonialist“. Dat was een paar jaar geleden, maar dit artikel geeft aan dat Gurvitz het goed zag.

Pamela Olson schrijft in een mooi artikel op Mondoweiss dat het een geweldige stap is dat de Nakba via Shavit in de main stream media belandt. Gezien de merkwaardige rationalisaties die verdedigers van het zionisme als Shavit er op nahouden is het een eerste stap, maar toch belangrijk. Na decennia van absolute ontkenning van hun misdaden, alsmede de Nakba-wet en propaganda is het de zionisten niet gelukt hun verleden te doen verdwijnen. Als Shavit beweert: “Wij hebben geen ander thuis en er was geen andere manier”, vergelijkt Olson hem met een alcoholicus die wel snapt dat ie een probleem heeft, maar niet inziet dat hij de fles moet laten staan om daar een eind aan te maken.

Dat de nazi’s of de zionisten geen keuze zouden hebben of hebben gehad in hun manier om het land te ontdoen van ongewenste elementen, is natuurlijk te zot voor woorden. En zelfs al zouden er verzachtende omstandigheden bestaan hebben in 1948, dan hebben de afgelopen 65 jaar wel bewezen dat het zionisme nooit en te nimmer van zins is geweest zich te gedragen naar de morele maatstaven die ze pretenderen te hebben.

De kans dat de Palestijnen eindelijk hun eigen Processen van Neurenberg zullen krijgen lijkt minimaal. Aan de laatste ronde “vredesbesprekingen” waren maanden van overleg voorafgegaan, de situatie was dus volkomen duidelijk voor de Israëlische regering. En toch is de constructie van nederzettingen in bezet gebied dit jaar met 70% toegenomenvergeleken met vorig jaar. Een duidelijker teken dat het Israël nooit ernst was is er niet zou je zeggen. Daarnaast zijn de agressie en repressie zowel in de Gazastrook als op de Westelijke Jordaanoever dit jaar ook toegenomen. Pessimistische geluiden zeggen dat Israël aanstuurt op een nieuw grootschalig conflict, zodat ze wat ze nu dagelijks mondjesmaat doen, in één keer groots kunnen aanpakken.

Pamela Olson heeft het over haar Palestijnse vrienden van wie velen nooit toestemming kregen hun thuisland te bezoeken, maar die glunderen bij de verhalen van hun grootouders over de schoonheid en het intellectuele klimaat van Jaffa, waar ze elke steen en boom kenden. Ondanks alles blijken de Palestijnen over het algemeen zeer vergevingsgezind te zijn, ze willen vooral in vrede en veiligheid leven, geen overdreven wens zou je denken.

Dat maakt het des te schrijnender dat ze tegenover een steeds radicaler en racistischer Israël staan, waarin zelfs linkse intellectuelen niet de moed hebben hun eigen geschiedenis onder ogen te zien en daar de consequenties uit te trekken.

Written by altahrir

August 2, 2016 at 8:12 pm

Posted in Engelbert Luitsz

Tagged with