altahrir, news of Islam, Muslims, Arab Spring and special Palestine

A site of KhamakarPress ©

Archive for the ‘Redactie’ Category

Hoe de Volkskrant ons belazert

leave a comment »

By Engelbert Luitsz                           (www.alexandrina.nl/?p=4170)

“You can’t be neutral on a moving train.”
Howard Zinn

385055_the-Third-Intifada

Een redactioneel stuk in de Volkskrant van gisteren laat goed zien hoe de Nederlandse krantenlezer wordt beduveld (Abbas probeert escalatie met Israël te voorkomen). Het geweld in Palestina komt voor het overgrote deel van de kant van de Israëlische regering, met steun van gewelddadige kolonisten. De achtergrond van 67 jaar landroof en bezetting wordt door de VK niet eens genoemd.

Maar zelfs als we ons beperken tot het huidige geweld kun je niet om de gebeurtenissen van vorig jaar heen. De verdwijning van drie joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever vormde het excuus voor een maand van absolute terreur van Israëlische kant, gevolgd door een nietsontziende aanval op de Gazastrook (op geen enkele wijze verbonden met de Westelijke Jordaanoever, ik zeg het nog maar even).

De achterliggende motivatie voor deze aanpak was het feit dat er een verzoening dreigde tussen Fatah en Hamas. Premier Netanyahu had de interne verdeeldheid onder de Palestijnen altijd aangegrepen als excuus en nu dreigde hij door de mand te vallen. De verdeel-en-heerspolitiek van de zionisten werd weer eens pijnlijk duidelijk.

Sinds vorig jaar is Israël gewoon doorgegaan met het bestoken van de Gazastrook en het verder indammen van de rechten van Palestijnen in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever en het versterken van de wurggreep op de Gazastrook. Boeren, vissers en ongewapende demonstranten worden onder vuur genomen. Sinds het einde van de aanval in augustus vorig jaar heeft Israël zo’n 700 keer het bestand geschonden en dat is exclusief de 29 aanvallen met vliegtuigen als reactie op raketjes. Zoals een Palestijnse man eerder dit jaar al opmerkte is Israël nooit gestopt met het beschieten van de Gazastrook. Onze media worden kennelijk pas wakker als er eindelijk iets teruggedaan wordt van Palestijnse kant. Zo ook de Volkskrant weer.

Het begint al met de suggestie dat het gevaar van Palestijnse kant komt. Het is Abbas die probeert een geweldsescalatie te voorkomen. Dat Israël precies het tegenovergestelde doet wordt niet vermeld.

Duizenden Israëliërs protesteerden maandagavond bij de residentie van premier Netanyahu, zij eisen een hard optreden tegen het Palestijnse geweld van de afgelopen dagen.

Het gaat hier om een groep van de meest extremistische joden in Israël. Alsof een demonstratie van de PVV in een buitenlandse krant terecht zou komen als “duizenden Nederlanders protesteerden…”. Klakkeloos neemt de VK “het Palestijnse geweld” over, alsof het van één kant komt. Ook Netanyahu’s woorden over “terroristen en andere provocateurs” worden zonder enige schaamte overgenomen. En dan zijn er uiteraard weer huizen gesloopt, niet van de “terroristen“, maar van hun familie. Dat is een collectieve straf en dat is onrechtmatig. De VK: “met het slopen van hun huizen hoopt Israël een extra signaal af te geven.” Hoe weten ze daar bij de redactie wat “Israël hoopt“? En wat verstaan ze onder “een extra signaal“?

Ze gaan daar bij de VK zeker niet over een nacht ijs. “De spanningen tussen de Israëli’s en Palestijnen lopen al langer op.” wordt ons verteld. Schokkend! Alsof de alwetende geest van Hans Jansen daar over de redactie waart.

Onder het kopje Spanningen begint het uiteraard met het doodschieten van een Israëlisch echtpaar, vorige week donderdag. Het woord “echtpaar”, zonder verdere kwalificatie is al misleidend. Uiteraard was het een brute moord, maar dit waren vanuit Palestijns perspectief geen onschuldige slachtoffers. Ze behoorden tot de harde kern van de kolonistenbeweging.

Deze Henkins behoorden tot een religieus-nationalistische nederzetting (Neria), waarvan veel bewoners zijn opgeleid op de Mercaz haRav yeshiva, als het ware de ”bron” van de harde (Gush Emunim) kern van de kolonisten. (Abu Pessoptimist)

Wanneer Palestijnen met dergelijke gedrag en denkbeelden vermoord zouden zijn, zou men het in de Israëlische pers niet hebben over een “echtpaar”, doch over “terroristen”.

De redactie van de VK ziet dus geen verband met de moorden op de doofstomme Ahmad Khatatbeh of de studente Hadeel al-Hashlamun een week eerder (2 van de meer dan 25 doden door Israëlische militairen/politie dit jaar, dus buiten de slachtoffers van de terreur van kolonisten).

De wijze van formuleren spreekt ook boekdelen. Kijk hier eens naar. Als het om Palestijnse daders gaat is er geen twijfel mogelijk:

  • Donderdag schoten twee Palestijnen een Israëlisch echtpaar dood
  • Twee dagen later doodde een Palestijnse man

Gaat het om Palestijnse slachtoffers dan is men een stuk voorzichtiger:

  • Bij gevechten tussen Palestijnen en het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever is maandag volgens een Palestijnse arts een 13-jarige jongen om het leven gekomen
  • Op zondag kwam een 18-jarige Palestijn om het leven bij schermutselingen

Ja, u leest het goed: twee keer “om het leven gekomen“; en “volgens een Palestijnse arts“. De VK-redactie is dus allesbehalve zeker dat het echt waar is.

De diepere oorzaak

De directe oorzaken zijn uiteraard de onhoudbare onderdrukking van de gehele Palestijnse bevolking en de openlijke steun die de racistische en gewelddadige elementen in de Israëlische maatschappij krijgen van de regering. Maar waarom gedraagt men zich zo? Omdat ze zo worden opgevoed is wat je overal hoort en leest. De Israëlische academica Nurit Peled schreef er ooit een indrukwekkend boek over. Op de website Academia is een wetenschappelijk artikel van haar te lezen waaruit blijkt dat we helemaal niet verbaasd moeten zijn over wat er het afgelopen jaar gebeurd is, of over wat we nu meemaken.

In haar eigen woorden:

Het artikel betoogt dat de standaard schoolboeken in Israël impliciet het vermoorden van Palestijnen legitimeren als een efficiënt instrument om een joodse staat met een joodse meerderheid te verzekeren.

En:

Israëlische studenten beginnen aan hun dienstplicht in de overtuiging dat empathie aan ras gerelateerd is en geen plek heeft in de relatie tussen hen en hun buren die aan hun genade zijn overgeleverd.

kinderboek_israel

Hoezeer deze blinde vlek voor alles wat niet tot de eigen stam behoort kan leiden tot een ontkenning van de realiteit, blijkt ook uit een Israëlisch kinderboek waarin de massamoord op de Palestijnen van vorig jaar wordt getransformeerd tot een verhaaltje over soldaten die een paar poesjes weten te redden in de Gazastrook. Richard Silverstein merkt op dat Palestijnen in het hele verhaal niet voorkomen, alsof de poesjes geen eerdere eigenaren hadden.

De vreugdevolle lynchpartijen

Ik zou er heel wat voor over hebben om beelden te zien van de groep Israëlische extremisten terwijl die vorig jaar de 16-jarige Mohammed Abu Khdeir levend verbrandden. De manier waarop de familie van Mohammed werd behandeld, opgepakt door de politie, bespuugd door de kolonisten, geeft wel een indicatie van hoe men het “vernietigen van de vijand” ervaart. Maar beelden zijn schaars. Israël doet er alles aan getuigenissen te laten verdwijnen. Camera’s worden vernield, journalisten vermoord, getuigen met de dood bedreigd of verbannen.

Deze week kregen we echter bij hoge uitzondering een kijkje in de keuken. Een groep Israëlische jongeren achtervolgt een Palestijnse jongen, al schreeuwend dat hij een terrorist is en gedood moet worden. De politie doet keurig wat ze zeggen en executeert de 19-jarige Fadi Samir Alloun. Het werd door verschillende mensen op video vastgelegd, dus hier kan men niet snel nog even ergens een mes neerleggen om een heel ander verhaal te verzinnen. Het is duidelijk dat de meute geniet van de moord en het bekende “Dood aan de Arabieren” klinkt ook hier weer vol overtuiging (Death-chanting Israeli mob rejoices as Palestinian teen is executed).

Tijd voor een echte krant

Het is deze context die zo pijnlijk afwezig is in de Volkskrant.Niet dat andere kranten veel beter zijn, en de NOS lijkt haar informatie rechtstreeks van het Israëlische ministerie van Propaganda te betrekken, maar de Volkskrant had ooit een imago van “links” en “kritisch”. Het verlies van serieuze journalistiek is extra pijnlijk wanneer het om zulke belangrijke zaken als Palestina gaat. Wat de redactie hier laat zien heeft niets met neutraliteit te maken: het is een duidelijke keuze voor de versie van de onderdrukker zelf.

Written by altahrir

October 7, 2015 at 8:51 pm

Posted in Engelbert Luitsz

Tagged with

Een derde Intifada?

leave a comment »

By Engelbert Luitsz                                      (www.alexandrina.nl/?p=4167)

obeidallah_12_jaar

“Israëlische militairen hebben maandag tijdens onlusten in het vluchtelingenkamp Aida bij Bethlehem een 12-jarige jongetje doodgeschoten. Zijn naam was Abd al-Rahman Shadi Obeidallah.” (Abu Pessoptimist)

Toine van Teeffelen is een sociaal-antropoloog en vredesactivist die in Bethlehem woont (bezet Palestijns gebied). Hij maakt dus van dichtbij mee hoe het geweld steeds verder escaleert. Onderstaande tekst is met toestemming overgenomen van zijn Facebook-pagina.

EEN NIEUWE FASE

Een grote demonstratie trekt langs ons huis. Aan de vlaggen te zien doen alle Palestijnse groeperingen mee. Winkels zijn gesloten, er is een algemene staking in Bethlehem. Mijn collega’s van het AEI [Arab Educational Institute, EL] blijven thuis. Ook mijn zoon Tamer gaat niet naar school. Thuis luisteren we naar de schoten van het Israëlische leger bij het Graf van Rachel.

Gisteren werd een 13-jarige jongen uit Aida kamp in Noord-Bethlehem gedood door het Israëlische leger. Mogelijk door een schot uit een wachttoren in de Muur. Na de Palestijnse aanslagen in Jeruzalem en Nablous, zijn er deze dagen honderden gewonden bij demonstraties gevallen en alleen gisteren al twee doden. De afsluiting van Al-Aqsa Moskee, en zelfs de oude stad van Jeruzalem, vergroot alleen maar de woede bij veel Palestijnen.

Deze ontwikkelingen komen niet uit de lucht vallen. We bevinden ons in de West Bank en Oost-Jeruzalem in een nieuwe politieke fase, de post-Oslo fase. Israel heeft behendig het vredesproces rond Oslo om zeep geholpen met het ‘managen’ van het conflict en het bouwen van nederzettingen en bijbehorende infrastruktuur. Het gebruikte Iran en de toestand in de Arabische landen als bliksemafleiders.

De Palestijnse president Abbas heeft veel geïnvesteerd in de Oslo-akkoorden. Ook heeft hij veel gedaan om een vicieuze cirkel van geweld tegen te houden – zelfs met het risico als collaborateur te worden gezien – door een langdurige samenwerking aan te gaan met het Israëlische leger. Maar met de voortdurende bouw van nederzettingen en het verlies aan perspektief op een Palestijnse staat staat hij tegenover zijn bevolking met lege handen. De internationale gemeenschap lijkt niets te doen zolang er geen geweld is.

Omdat er de afgelopen jaren op internationaal niveau niet aan een alternatief voor Oslo is gewerkt, en er nu een gapende kloof is tussen de ‘politiek’ en wat er op de grond gebeurt, zien de mensen hier de toekomst als uiterst onzeker. Niemand heeft greep op wat er gebeurt tegen de achtergrond van een algemeen gevoel van pessimisme en wanhoop.

Het is niet verassend dat sinds een aantal weken er meer steun is voor gewapend verzet. In een recente enquete in de West Bank van het Palestinian Center for Policy and Survey Research zag 42% van de Palestijnse ondervraagden gewapend verzet als de enige manier om een staat naast Israel te vestigen. Tegelijk wordt onder Palestijnen het idee van een staat in de bezette gebieden ook steeds minder als een levensvatbare politieke oplossing gezien.

Nu is de man in de straat er bepaald niet gerust op wat er gebeurt bij een escalatie op de grond. Wat gebeurt er wanneer het Palestijns Gezag, de vooronderstelde voorloper van een Palestijnse staat, zich opheft – de meest logische stap na Oslo. Wat gebeurt er met de wapens van de Palestijnse politie? De inkomens van de artsen en docenten? Krijg je niet chaos, zoals ook gebeurde in de loop van de tweede intifada? Abbas raakt onder de burgerbevolking zeker een snaar met zijn angst voor militarisering. Kolonisten zijn gewapend en hebben de afgelopen jaren meer invloed in het Israëlische parlement, leger en bureaucratie gekregen.

Maar wanneer er een politieke impasse is en de wanhoop om zich heengrijpt, kan het snel gaan. Provocaties zoals rond de Haram al Sharif en de Al-Aqsa Moskee, waar Israelische ultranationalisten naar toe willen, helpen daar bij.

Om een vicieuze cirkel van geweld te voorkomen, die veel burgerslachtoffers zal eisen – op de eerste plaats aan Palestijnse kant – is daarom een alternatief vredesproces nodig, anders dan wat er tot nu toe voor doorging. Het moet gaan om een konkreet politiek tijdsgebonden perspektief van een einde aan de bezetting, desnoods met een beschermende internationale macht die de bezetting overneemt. Dat perspektief komt er alleen met gerichte politieke en ekonomische druk op Israël. Internationaal kunnen burgers hiertoe een bijdrage leveren door de – vele – Israelische produkten te boycotten die de bezetting op een of andere manier in stand of kostenvrij houden. Voor een managen van het conflict, laat staan het aan de zijlijn blijven toekijken, is het te laat.

Toine van Teeffelen

Written by altahrir

October 6, 2015 at 3:10 pm

Posted in Engelbert Luitsz

Tagged with

Sharia concerns are baseless

leave a comment »

By Jamal Kanj

Jamal Kanj

Lagging in the polls, Republican presidential candidate Donald Trump came from behind ranting Mexican migrants. Trump exploited a real topical complex issue to mobilise the White Republican base and rode to the top of the ticket deriding Mexicans.

Ben Carson was however more inventive. He created a fictitious candidate to rally the same delusional crowd. Carson declared that the Muslim faith could disqualify a person from being a US president.

Within days, Carson crowded Trump to the top of the Republican ticket by bashing the imaginary Muslim candidate. Even though there was none, Carson made the “Muslim candidate” the hottest topic for US news and talk shows outdoing Trump’s sordid attacks against Mexican immigrants.

In one of his tirades, Carson claimed that “Muslims feel that their religion is very much a part of your public life and what you do as a public official,” and warned against the creeping Muslim “Sharia.”

Never mind that Carson must not understand that Islamic jurisprudence even in Muslim majority countries clearly states that “non-Muslims are not required by law to follow Islamic religious or social standards (Sharia).”

Academically speaking, the Republican candidate’s baseless concerns over the Sharia are hogwash and cheap electioneering demagoguery; unless Carson plans to become a Muslim and move to a place governed by the Sharia. But even then, he will have difficulties. There are at least 50 Muslim majority countries around the world where the vast majority are not governed by Sharia.

Instead of arguing a very unlikely fictional scenario, Carson should be most troubled by his support to American policies, like the invasion of Iraq when the US replaced a very secular constitution with a new dominated by religious authorities.

Carson should also know that the only secular democracy in the Middle East is a Muslim country: Turkey. The other widely acclaimed democracy, Israel, is a Jewish and not a secular democracy.

In propagating fear mongering to indulge the ignoble Republican Evangelist base, Carson brings up unintentionally an important issue: Religion and the Constitution.

It is indisputable that religions across the board are not compatible with many aspects of the US constitution. But it is not the imaginary Muslim candidate who is a threat to the constitution. It is the Republican contestants who have made religion an important part of their candidacy and are attempting to subjugate the US constitution to their belief.

Recently, Carson along with most Republican candidates rallied behind Kim Davis, who preached her own definition of “God’s authority” to subjugate the law of the land and refused to issue same sex marriage licences in Rowan County, Kentucky.

Carson explained to Fox news that Davis was right to defy the Supreme Court’s interpretation of the US constitution. “This is a Judeo-Christian nation in the sense that a lot of our values and principles are based on our Judeo-Christian faith,” he said. Translating to how faith should guide “a public official” in conducting their life.

Putting aside Carson’s xenophobic demagoguery and his pandering to the extreme right-wing Republican base, it would be worth noting that women were elected to head two of the world’s most populous Muslim countries – an ambitious reality women in the US are still struggling to achieve more than a decade later.

When John F Kennedy’s faith was questioned in 1960, he eloquently said “… it may be a Catholic against whom the finger of suspicion is pointed, in other years it has been, and may someday be again,  a Jew – or a Quaker or a Unitarian or a Baptist … Today I may be the victim, but tomorrow it may be you.”

Neither faith nor race is an indicative of a good leader. Kennedy was a good example. An anti-abolitionist with the “right faith” could have succeeded in mobilising Carson’s reactionary crowd a century ago. Ironically, Carson, the black man, couldn’t have qualified to vote in that election.

* Mr Kanj (www.jamalkanj.com) writes weekly newspaper column and publishes on several websites on Arab world issues. He is the author of “Children of Catastrophe,” Journey from a Palestinian Refugee Camp to America. A version of this article was first published by the Gulf Daily News newspaper.

Written by altahrir

October 4, 2015 at 7:11 pm

Posted in Jamal Kanj

Tagged with

Een moordenaar gezocht

leave a comment »

By Engelbert Luitsz                     (www.alexandrina.nl/?p=4154)

haleel_moord1

Een week geleden werd Hadeel al-Hashlamon in koelen bloede vermoord door een Israëlische soldaat. Hadeel was een Palestijnse studente van 18 jaar oud die bij een checkpoint in Hebron kennelijk niet adequaat reageerde op bevelen in het Hebreeuws, een taal die ze niet verstond. Vervolgens werd ze in haar benen geschoten en terwijl ze machteloos op de grond lag werd ze nog enige keren van dichtbij onder andere in haar maag geschoten. Daarna lieten de Israëlische soldaten haar liggen, doodbloeden, en pas na meer dan een half uur kon ze naar een ziekenhuis vervoerd worden. Toen was het uiteraard te laat.

haleel_moord2

De Israëlische propagandamachine was er als de kippen bij om het bericht te verspreiden dat Hadeel een soldaat zou hebben aangevallen met een mes, maar geen video of foto bevestigt dat verhaal. Het is het bekende stramien. Toen vorige jaar Mohammad Khdeir levend werd verbrand door joodse terroristen, werd ook meteen het verhaal de (westerse) wereld ingeslingerd dat hij homoseksueel was en om die reden door Palestijnen zou zijn gelyncht. Toen videobeelden opdoken over de werkelijk toedracht moest dat helaas bijgesteld worden.

Het gebrek aan aandacht voor dit geval is kenmerkend. Als het een joodse vrouw was geweest waren er ongetwijfeld weer de nodige wereldleiders opgetrommeld, hadden joodse organisaties weer lopen zeuren om meer geld en nog meer maatregelen en wetgeving. Maar dit was geen joods meisje. Zij was slechts een Palestijnse, een Amalekiet in de joodse fantasie waarmee dergelijke wreedheden worden gerechtvaardigd. Zij was gewoon een mens, een slachtoffer van een al bijna 70 jaar durende meedogenloze onderdrukking.

al-hashlomon-killer-wanted-poster

Of deze moordenaar veroordeeld zal worden is maar zeer de vraag. Het kan zijn dat Israël hem opoffert om de buitenlandse kritiek de mond te snoeren. Zionisten hebben er nooit een probleem mee gehad joden te op te offeren als dat de propaganda ten goede kwam. Het kan ook zijn dat zijn daad gezien wordt als een daad van vaderlandsliefde. Hij heeft hoe dan ook weer een vijand uit de weg geruimd, en dat de definitie van vijand in de enige democratie in het Midden-Oosten gelimiteerd is tot niet-jood mag geen reden zijn voor kritiek, want dan ben je uiteraard een antisemiet.

Written by altahrir

September 28, 2015 at 9:49 pm

Posted in Engelbert Luitsz

Tagged with

Early release hearing for Sami Abu Diak postponed one month as he lies in coma

leave a comment »

An early release hearing for Palestinian prisoner Sami Abu Diak, currently in critical condition in Assaf Harofeh hospital after a serious infection set in following surgery for colon cancer, was postponed for one month until 25 October.

Kamel Natour, Palestinian lawyer, denounced the one-month postponement, noting that Abu Diak is breathing through a ventilator and in a coma, after four surgeries for colon cancer after which he developed an infection in Soroka Hospital, with serious health repercussions.

Abu Diak was transferred from Soroka Hospital back to prison before his recovery was complete, making him particularly vulnerable to infection. The Israeli prison administration’s mistreatment and abuse of sick Palestinian prisoners is a constant threat to the lives and health of thousands of Palestinian prisoners.

Issa Qaraqe, chair of the Prisoners’ Affairs Committee, also denounced the delay, saying that the full month of delay “reflets clearly Israel’s denial of the humanity of Palestinian prisoners, and its disregard and contempt for the lives of prisoners even when they are on their deathbed.”

The Palestinian lawyers demanded full investigation about medical negligence praticed against Abu Diak

(Source / 25.09.2015)

Written by altahrir

September 25, 2015 at 8:37 pm

Posted in Zorg / Health

Tagged with ,

Een ‘Gaza-centrische’ visie

leave a comment »

By Engelbert Luitsz              (www.alexandrina.nl/?p=4151)

driejarig kind beschoten

Vandaag werd een Palestijns kind van drie jaar beschoten door Israëlische militairen terwijl ze op het balkon van haar huis zat. Ze werd aan het hoofd geraakt met een met rubber omklede stalen kogel. Toen haar vader haar in veiligheid wilde brengen werd ook hij beschoten en aan het hoofd geraakt (Ma’an News).

De Franse historicus en arabist Jean-Pierre Filiu heeft een brede belangstelling. Hij publiceerde over de Arabische wereld en over de relatie van de Franse president François Mitterrand met de Palestijnen, maar ook over de flamencozanger Camarón de la Isla en over Jimi Hendrix. Hij schreef zelfs de songtekst voor een lied over Gaza na de Israëlische aanval van 2012 (Une vie de moins).

In 2012 verscheen zijn gedetailleerde historische studie over de Gazastrook. Dit jaar verscheen er een herdruk en bovendien een Engelse vertaling. Het is gezien zijn andere publicaties niet verrassend dat hij ook hier een niet alledaagse invalshoek heeft.

Het boek staat nog op mijn leeslijst, maar gelukkig schreef de onvolprezen Richard Falk een uitgebreide recensie. In dit stukje zal ik zijn lezing volgen.

Histoire de Gaza (Eng.: Gaza: a History) begint met een historisch overzicht dat teruggaat tot de 18e eeuw voor onze jaartelling. Toen waren het de Hyksos die een oogje hadden op het handelscentrum dat Gaza toen al was. Later volgden de Egyptenaren, de Perzen, de Grieken, de Romeinen, de Arabieren, de Fatimiden, de Mammelukken, de kruisvaarders en de Ottomanen. Het tweede deel van het boek gaat over de moderne geschiedenis en de toekomst van de Gazastrook die in belangrijke mate zijn bepaald door de Balfour-verklaring uit 1917, waarin Britten en zionisten bepaalden wat er met Palestina zou gebeuren zonder de bevolking zelf iets te vragen.

Richard Falk heeft duidelijk wat moeite met de overdaad aan feiten die wordt aangedragen. De talloze details en de vele, vaak onbekende namen maken het de lezer niet gemakkelijk. Daar staat wel tegenover dat Filiu die feiten inpast in een visie waaruit zijn grote kennis van en inzicht in het maar voortdurende conflict blijken.

De indeling die aangehouden wordt voor de moderne geschiedenis laat duidelijk zien dat Filiu hier een kant kiest. Hij kiest voor de slachtoffers en dan vooral vanuit het menselijke perspectief; hij kiest niet voor een benadering via het internationaal recht, zoals een collega als Ilan Pappe dat vaak doet, en hij vermijdt dan ook termen als ‘genocide‘ en ‘misdaden tegen de menselijkheid‘.

  • 1947-1967: De generatie van de rouw;
  • 1967-1987: De generatie van de onteigening;
  • 1987-2007: De generatie van de Intifada’s;
  • De generatie van de impasse?

De oorzaak van dit alles was uiteraard het overduidelijke maar enigszins gecamoufleerde doel van de zionisten om een exclusief joodse staat te creëren op het land van de Palestijnen. Onder de vele critici van het zionistische project bevond zich ook al-Husseini, de burgemeester van Gaza Stad. Al in 1937 had hij de Britten gewaarschuwd voor de gevolgen van een verdeling van het land en het steunen van een joodse staat. Het citaat dat Filiu van hem geeft laat niets aan duidelijkheid te wensen over:

Het ware beter dat de Britse regering de bevolking van Palestina trakteert op dood en verwoesting, of dat zij ze in giftig gas hult, dan dat zij hun een dergelijk plan oplegt.

Waar de analyse van Filiu afwijkt van de gangbare overzichten is wanneer hij zeer duidelijk stelt dat de kern van het Palestijnse verzet en daarmee de basis van de Palestijnse identiteit in de Gazastrook ligt. Waar Israël, de Palestijnse Autoriteit en het Westen doen of Ramallah het Palestijnse centrum is, doorziet Filiu dat koloniale spel van een onderdrukker die een de facto machteloze elite in stand houdt om de eigen agenda te kunnen doordrukken. Elke onderhandeling, elke concessie van Palestijns kant brengt hen nog verder in de ellende. Alleen verzet kan nog een tegenwicht bieden tegen het verlies van eigenwaarde.

De logische, maar volgens Falk nog opmerkelijker, volgende stap is dan ook dat een mogelijk vredesproces moet uitgaan van de Gazastrook en niet van de Westelijke Jordaanoever. Er moet dus op een heel andere manier worden nagedacht dan tot nu toe gedaan is. Filiu formuleert het zo:

Het is in de Gazastrook dat de basis voor een duurzame vrede gelegd moet worden… […] Het is zinloos te denken dat een gebied dat zo vol zit met fundamentele ervaringen genegeerd of gemarginaliseerd kan worden. Vrede tussen Israël en Palestina krijgt alleen betekenis en inhoud in de Gazastrook, die zowel het fundament als de hoeksteen zal zijn.

Dat regeltje staat er dan nog wel: “Vrede tussen Israël en Palestina“. En daar klinkt de historicus opeens heel utopisch. Ik weet niet of de Engelse uitgave nog is bijgewerkt, maar sinds 2012 is er weer heel erg veel ten nadele van de Palestijnen veranderd. We zijn weer vele duizenden doden, gewonden en gevangenen verder, weer zijn er talloze huizen verwoest en weer zijn er grote stukken Palestijns land ingepikt. De Gazastrook is nu al onleefbaar. De wreedheid en het sadisme nemen alleen maar toe, pijnlijk geïllustreerd door het levend verbranden van een Palestijns kind vorig jaar en van een hele familie dit jaar, zonder dat de regering ook maar iets doet, zonder dat de bevolking massaal in opstand komt.

Gisteren was premier Netanyahu eens duidelijk over zijn ambities. Tijdens een nieuwjaarsreceptie van de Mossad zei hij dat Israël een wereldmacht moet worden, omdat niemand wil samenwerken met zwakkelingen (Netanyahu: Israel Must Become a World Power). We zien hier het bekende zwart-wit-denken dat het zionisme zo kenmerkt. Zelden kom je grijstinten tegen: ofwel je steunt ons onvoorwaardelijk, ofwel je bent onze aartsvijand. Ofwel je hebt de hele wereld in je macht, ofwel je bent een zwakkeling.

Zolang het zionisme aan de macht blijft is er geen plaats voor Palestijnen. Daar deel ik zelfs het sprankje hoop van Filiu niet. Het zal niet lang duren of er is helemaal geen plaats meer in Israël voor mensen met enig fatsoen. De alleen in naam seculiere zionisten gedragen zich gedwee volgens de oekazes der rabbijnen. Ofri Ilani beschreef het onlangs treffend in de Israëlische krant Haaretz (Justifying War Crimes in the Name of Judaism):

Nationalistisch-religieuze rabbijnen leggen bijvoorbeeld uit dat de relatie tussen Israël en de rest van de mensheid is als de relatie tussen de hersens en de rest van het lichaam. Israël moet onder geen voorwaarde rekening houden met de mening van de gojim, al helemaal niet wanneer het morele aangelegenheden betreft.

Waarschijnlijk heeft Filiu gelijk met zijn “Gaza-centrische visie” en is dat ook een van de redenen om de Gazastrook te vernietigen. Zolang we mensen als Richard Falk en Jean-Pierre Filiu kunnen lezen lijkt er nog een sprankje hoop te zijn, maar vaker nog denk ik dat we samen met hen en vele anderen zitten te kijken naar een reeds verloren wereld.

Written by altahrir

September 25, 2015 at 8:23 pm

Posted in Engelbert Luitsz

Tagged with

UK Labour Party revolution

leave a comment »

By Jamal Kanj

Jamal Kanj

http://www.gdnonline.com/Details/24255/UK-Labour-Party-revolution

The election of veteran socialist Jeremy Corbyn to lead the Labour Party in the UK is a revolution by all means. In a party grassroots election, the 66-year-old outsider defeated a line-up of traditional Labour candidates. 

Corbyn’s victory was a rejection of Tony Blair’s wing as much as it was a swing to the left. Blair, who came back from hibernation to campaign against Corbyn, was rebuffed by the rank and file of the Labour Party. Party membership didn’t forgive Blair’s disgraceful servitude role to George Bush and his Israeli fabricated “dossier” to sell the invasion of Iraq.

Additionally, the outcome of the Labour Party vote must be seen in consort with the wave of anti-austerity sentiment sweeping throughout Europe. During the last economic crisis, European and US taxpayers bailed large financial institutions and endured cuts in public services. With improved economic conditions, bankers were back receiving huge salaries and large bonuses while average wages stalled and pension cuts became modus operandi for governments’ austerity programmes. 

Greek voters led the European Spring by rejecting the central bank’s conditions for bailout and elected the anti-austerity Syriza Party to power.  To the north, the Scottish overwhelmingly rejected Labour, as an alternative to the Tories and cast their votes for the Scottish National Party (SNP). In Spain, the emergence of Podemos is shaking the Spanish political system. Even in the US, the presumed traditional Democratic frontrunner, Hilary Clinton, is facing serious challenge from presidential candidate and self-proclaimed socialist Bernie Sanders.

Approximately 60 per cent of the more than 400,000 registered Labour Party members, who supported Corbyn – even those believing he was unlikely to win a national election – sent a strong message to Britain’s pompous traditional political class and hammered the last nail in the Blairites’ coffin.  

Euphoria aside, Corbyn must now learn from previous progressive victory lessons. In 1980, anti-austerity candidate Michael Foot defeated James Callaghan and the old Labour guards’ choice to unseat Margaret Thatcher. However soon after his election, Foot faced a rebellion when four senior officials, known as “the gang of four”, walked out and formed the new Social Democratic Party (SDP).

The SDP became the darling of corporate media overnight and was posited as an alternative to the Labour. In June 1981, SDP joined an alliance with the Liberal Party forming a new centrist party, the Liberal Democrats. 

The Labour Party swung further to the left and ran on what the media described then as “suicide manifesto”. Shortly thereafter, the substantial lead Foot enjoyed over the conservative government melted faster than an ice cube under August desert sun. 

Despite Corbyn’s large grassroots mandate, it is not surprising that traditional Labour autocrats have joined hands with the corporate media to undermine the new party leader. Soon after his election, Stephen Pollard, editor of the Jewish Chronicle wrote that Corbyn was “barely fit to be an MP,” and accused him as someone who “doesn’t just hate America,” but “hates Britain itself.”  Pollard had literally plagiarised the tired US Republicans and FOX News chorus’ name calling and aspersion strategy used against Barack Obama.

It is worth noting here that when Foot ascended to the Labour leadership, he enjoyed a double-digit lead over Thatcher; Corbyn is starting with a double-digit deficit to David Cameron. The new Labour leader has already proven his special ability to run from behind. According to BBC and other news reports, Corbyn was a 200-1 outsider when he ran for the party’s leadership three months ago. 

Today, Corbyn has five years to bridge the deficit gap and defeat the Conservative government of Cameron. He has a unique opportunity to make the Labour Party more inclusive by reaching out to the large reservoir of marginalised British voters and to work with SNP supporters to make Britain more of a United Kingdom.

* Mr Kanj (www.jamalkanj.com) writes weekly newspaper column and publishes on several websites on Arab world issues. He is the author of “Children of Catastrophe,” Journey from a Palestinian Refugee Camp to America. A version of this article was first published by the Gulf Daily News newspaper.

Written by altahrir

September 20, 2015 at 3:11 pm

Posted in Jamal Kanj

Tagged with

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,909 other followers