Vrees niet …

Het vers dat ons tijdens de Taraweeh is bijgebleven en wij graag met jullie willen delen is een vers uit Hoofdstuk At Taubah

Afbeeldingsresultaat voor sterke imaan

In een gedeelte van dit hoofdstuk vertelt Allah over de vijandigheid van de ongelovigen jegens de profeet vrede zij met hem. Allah heeft deze vijandigheid beschreven met de volgende woorden:

“Wanneer jou iets goeds overkomt, ergeren zij zich hieraan …” [9:50]

En in een ander vers in Aal Imraan zegt Allah: “.. en wanneer jullie het slechte overkomt, zijn zij daar blij mee.” [3:120]

Dit is het toppunt van vijandigheid. En dit is ook de situatie van de jaloerse. Wanneer degene op wie hij jaloers is iets goeds overkomt, ergert hij zich hieraan en wenst hij dat dit goede zo snel mogelijk weer verdwijnt. En wanneer deze met het slechte wordt getroffen, is hij blij. Wat is jaloezie toch een verdorven eigenschap! Moge Allah ons hiervan behoeden.

In het vers daarna draagt Allah Zijn profeet op om deze vijandigheid te beantwoorden met de volgende krachtige woorden:

Zeg (O Mohammed): “Niets zal ons treffen, behalve wat Allah voor ons heeft beschikt. Hij is onze Beschermer.” Laten de gelovigen daarom op Allah hun vertrouwen stellen. [9:51]

Niets treft de gelovige alleen als Allah dat heeft voorbeschikt. Ook al komt de hele wereld bij elkaar om jou enige schade toe te brengen, dan kunnen ze dat alleen als Allah dat heeft voorgeschreven.

Allah is de Beschermer van de gelovige en daarom plaatst hij zijn vertrouwen altijd in Hem. In elke situatie en in al zijn zaken. Wie dit in zijn leven praktiseert, beschikt over een kracht die met geen enkele andere kracht te vergelijken is!

Het leven van veel van onze broeders en zusters wordt beheerst door allerlei angsten. Angsten die onschuldig beginnen en zich verder ontwikkelen tot psychische aandoeningen.

De gelovige laat het niet zo ver komen. De gelovige sluit de duivel, die hem maar al te graag angstig ziet, buiten door op Allah te vertrouwen. En door geen aandacht te besteden aan de angst die hij hem probeert in te boezemen.

Hoe sterker jouw Imaan is, hoe sterker jouw vertrouwen in Allah zal zijn. De gelovige moet er daarom altijd naar streven om zijn Imaan te versterken en sterk te houden door ongehoorzaamheid aan Allah te laten en dichter tot Hem te komen met al datgene waar Hij van houdt en tevreden mee is.

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die Zijn boek overpeinzen om er vervolgens lering uit te trekken en ernaar te handelen.

(Source: Kennisviamail.nl / 05.06.2017)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s