Komende verkiezingen, maar op welke partij moet ik stemmen?

Op dit moment zitten er nogal wat partijen in de Tweede Kamer en dat verandert nogal eens een keer, als er weer een of meerdere personen zich afscheiden van de partij waarvoor ze zijn gekozen. Zo zijn er kleine fracties ontstaan, die onder de eigen persoonlijke naam door mogen gaan tot aan de volgende verkiezingen. Een nieuwe naam voor een partij mag pas bij de volgende verkiezingen ingevoerd worden, daar de naam eerst officieel vastgelegd moet worden.   

Politieke partijen in Nederland zijn te verdelen in verschillende groepen; meestal worden hiervoor de kreten links, rechts, midden en confessioneel (religieus) gebruikt. Daarnaast wordt ook het onderscheid gemaakt tussen conservatief (behoudend) en progressief (vernieuwend).

Volgens de site www.politiekpunt.webklik.nl is een linkse partij, als ze een of meer van de volgende kenmerken heeft:  

 

  • Zo klein mogelijk leger
  • Gelijkwaardigheid
  • Eerlijke verdeling van inkomen en macht
  • Bescherming van de zwakkeren
  • De overheid moet alles/zo veel mogelijk voor de bevolking regelen

 

Voor een rechtse partij zou dan gelden:

 

  • Internationale bescherming van iedereen
  • Iedereen moet vrij zijn, de bevolking kan sommige dingen zelf regelen
  • Veel dingen houden zoals het is

 

Met de bovenstaande beschrijving zijn PvdA, SP, D66, GroenLinks en Partij van de Dieren linkse partijen en VVD en PVV rechtse partijen.

Naast linkse en rechtse partijen, zijn er ook naar partijen in het midden volgens bovenstaande site: ChristenUnie, CDA en SGP.

Wordt er naar een andere site gekeken, bijvoorbeeld www.parlement.com, dan wordt het onderscheid wat minder zwart / wit, daar de site vraagtekens zet bij links als er gesproken wordt over D66. Er wordt dan meer gesproken over centrumlinks.
Ook bij ChristenUnie wordt er wat verfijning aangedragen:  “Die partij is voorstander van een krachtig milieubeleid en is ook op sociaal gebied enigszins als ‘links’ te beschouwen. Ten aanzien van vraagstukken als ‘gezag’ en ‘normen en waarden’ is de partij echter weer meer ‘rechts’ te noemen.”  Zelfs zet men vraagtekens bij de indeling voor VVD en CDA.

Afbeeldingsresultaat voor schema politieke partijen

De bovenstaand genoemde partijen zijn reeds voor velen onder ons bekende partijen en waarschijnlijk hebben we hier al eens op gestemd.

Maar op dit moment zijn er zo’n 17 of 18 partijen, groeperingen of fracties te herkennen in de Tweede Kamer, door afsplitsingen.

Zo is op 7 november jl. Jacques Monasch uit de PvdA gestapt, waar op 13 november 2014 ook al Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk opstapten.

Norbert Klein ging op 28 mei 2014 voor zichzelf beginnen, nadat de partij 50PLUS brak met hem. Ook zijn er verschillende parlementsleden uit de partij PVV vertrokken, zoals Louis Bontes (29 oktober 2013), Roland van Vliet (20 maart 2014), Joram van Klaveren (21 maart 2014). Er zijn nog meer mensen vertrokken uit de PVV, maar hier zijn de groeperingen genoemd die nog in de Tweede Kamer zitten.  Naast het feit dat er VVD ministers en staatssecretarissen moesten aftreden, is ook iemand uit de fractie gestapt, nl. Johan Houwers vanaf 25 maart 2015.

Duidelijk is geworden dat de heren Kuzu en Öztürk bezig zijn met een nieuwe partij, ze noemen het zelf, een beweging, genaamd DENK. Jacques Monasch denkt nog na om met een nieuwe partij te komen. Bontes en Van Klaren zijn bezig met VNL, met hoogstwaarschijnlijk Jan Roos als lijsttrekker.  

In sommige peilingen komt men ook nog de Piratenpartij en tevens Forum voor Democratie (van Thierry Baudet) tegen.  

Bij nieuwe partijen – en soms ook nog bij bestaande partijen – is het altijd de vraag waar staan ze voor en hoe passen ze in het politiek stelsel.

Zonder dat al bekend is of Monasch met een partij gaat komen, kondigde hij aan voor een strenger immigratiebeleid te staan. Het lijkt erop dat de heer Monasch de conservatieve vleugel in de PvdA wilde te vertegenwoordigen. Komt hij met een eigen partij, dan zal het wel eens kunnen, dat Jacques MOnasch rechtser op het speelveld gaat komen dan de PvdA.

De partij VNL staat volgens de site voor: VoorNederland (VNL) is de enige klassiek-liberale partij van Nederland. Meer vrijheid. Meer welvaart. Meer veiligheid.”  Gezien de beginselverklaring, waarin o.a. staat te lezen: “Kansloze immigratie willen we stoppen. De integratieproblemen zijn al veel te groot. Wij zijn wars van cultuurrelativisme. Als seculiere partij staan wij voor de Westerse vrijheidstraditie met haar joods-christelijke fundament. Wij verdedigen de Westerse kernwaarden: de democratische rechtsstaat, de vrije markt, de vrijheid van meningsuiting, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de gelijkwaardigheid van hetero’s en homo’s en de scheiding van kerk en staat”, moeten we er van uit gaan, dat de partij te vinden is aan de rechterkant van het politieke spectrum.

Ook de nieuwe partij Forum voor Democratie zal aan de rechterkant te vinden zijn; mede gezien o.a. het volgende: Asielbeleid naar Australisch model: Nederland beslist zélf wie hier wordt opgevangen. Immigranten met extreme politieke ideeën die niet in lijn zijn met onze westerse beschaving dienen terstond te worden uitgezet naar het land van herkomst” … “Grondige vereenvoudiging van het belasting-, subsidie-, toeslagen- en premie-stelsel. Invoering van een versimpeld belastingregime. Grondig snijden in het veel te grote overheidsapparaat en in de 20 miljard subsidies die jaarlijks door de overheid worden uitgedeeld.”

Tenslotte de partij of beweging DENK. Volgens de gegevens die staan op de site van DENK, zal de partij aan de linkerkant van het politieke spectrum gaan opereren. Enkele punten uit de lijst van standpunten:  “DENK betreurt het onrecht van de gevolgen van het Palestijns-Israëlische drama. De overtreden VN-resoluties en illegale nederzettingen tonen aan dat er zeer ongelijke verhoudingen zijn en achtereenvolgende Israëlische regeringen houden dit onrecht in stand” … “DENK maakt zich grote zorgen over de vreselijke situatie van de Rohingya, een moslimminderheid in Myanmar. Hun regering erkent hen niet waardoor zij zijn verdreven naar kampen en in de handen vallen van mensenhandelaren” … “DENK is voor een waardige opvang van asielzoekers, waarbij de vluchtelingen rechtvaardig over het land worden verspreid. Snelle integratie moet hierbij grote aandacht krijgen”.

Afbeeldingsresultaat voor verkiezingen 2017 peilingen nipo

(Bron: Business Insider Nederland)

In een artikel op een site of als column voor de media, kan nooit uitgebreid aandacht besteed worden aan de verschillen tot aan de laatste komma, maar getracht is om een kleine uitleg te geven over de politieke partijen die mogelijk gaan deelnemen aan de verkiezingen in maart 2017. Misschien helpt het iets om een keuze te maken, zonder al te veel documentatie door te moeten nemen. Echter om goed onderbouwd de zaal van het stembureau binnen te kunnen treden, is het toch van belang om alle partijprogramma’s, visiedocumenten en lijsten van standpunten door te nemen.

Natuurlijk zal het nooit zo zijn, dat men een partij kan vinden, die compleet aansluit bij de eigen wensen, dat zal alleen maar kunnen als men zelf een partij zou opzetten. Dat recht heeft een ieder van ons. Ik heb het ooit eens geprobeerd en dit vuur is nog steeds niet uitgedoofd. Van de andere kant zijn er al heel veel partijen in de Nederlandse politiek, dit in tegenstelling met Amerika, waar de Democraten en de Republikeinen steeds alles bepalen, terwijl er ook nog de Green Party en de Libertarians zijn.  

Misschien dat we voor de verkiezingen nog een keer terug komen op de politiek en de partijen in de Nederlandse politiek.

© KhamakarPress

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s