altahrir, news of Islam, Muslims, Arab Spring and special Palestine

A site of KhamakarPress ©

Rol sharia in Nederlands recht verwaarloosbaar

leave a comment »

Nederlandse rechters passen in het privaatrecht al heel lang wel eens regels uit andere landen toe, maar ze waken altijd voor schending van de Nederlandse rechtsorde en dus ook van de mensenrechten. Die gaan altijd voor.

Dat viel vanavond op te maken uit woorden van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie).

De PVV had een debat aangevraagd over de vermeende rol van het islamitische recht ofwel sharia bij in Nederland uitgesproken vonnissen. Die is eigenlijk te verwaarlozen, bleek uit het relaas van Teeven.

Bangmakerij

Met name de PvdA, de SP en GroenLinks wonden zich zeer op over de beweringen van de PVV dat de sharia oprukt bij de Nederlandse rechtbanken. ‘U probeert mensen angst aan te jagen met fabeltjes, ze op te hitsen tegen iets dat niet bestaat’, brieste Martijn van Dam van de PvdA.

Misbruik

‘De PVV maakt misbruik van het feit dat veel mensen niet weten dat er zoiets is als internationale rechtspraak’, aldus Sharon Gesthuizen van de SP, doelend op het aloude gebruik om regels uit andere landen, de landen van herkomst van de partijen, te verwerken in uitspraken. Nederlanders hebben daar in andere landen ook recht op.

Gestenigde vrouwen

‘We lagen allemaal te slapen terwijl op dorpspleintjes vrouwen werden gestenigd en in politiebureaus probleemjongeren de handen werden afgehakt. Maar gelukkig, daar was de PVV’, schamperde Tofik Dibi van GroenLinks. Hij snapte eigenlijk niet waar de Kamer zijn tijd aan verdeed: ‘Nederlanders snakken naar een Tweede Kamer die echte oplossingen zoekt voor echte problemen in plaats van zich bezig te houden met broodjeaapverhalen.’

(www.parool.nl / 29.09.2011)

Written by altahrir

September 29, 2011 at 9:00 pm

Posted in Politics anti Islam

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,694 other followers

%d bloggers like this: